* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Szószedet A-tól Z-ig

ENERGY STAR program:
Az Európai Bizottság szerződést között az Amerikai Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalával (Environmental Protection Agency – EPA) az ENERGY STAR program európai unióbeli irodai eszközökre való kiterjesztésére. A Toshiba Europe GmbH az Európai Közösség ENERGY STAR programjának regisztrált partnere.

2009/125/EK számú ErP-irányelv:
Az ErP az Energy-related Products (energiával kapcsolatos eszközök) kifejezés rövidítése. Az ErP-irányelv a környezetvédelmi szempontok terméktervezésben való gyakorlati alkalmazásához hivatott alapot nyújtani az energiahasználó termékek tervezése során. Az irányelv nem tartalmaz kötelező érvényű jogszabályokat; ehelyett kritériumokat ismertet, melyek alapján létrehozható a környezetvédelmi szempontból jelentős termékjellemzők (például az energiafogyasztás) csökkentésére szolgáló megfelelőségi rendszer.

ISO 14001 minősítés:
Az ISO 14001 egy önkéntes nemzetközi szabvány, mely egy környezetvédelmi menedzsmentrendszer követelményeit fekteti le. Az ISO 14001 szabvány iránymutatással szolgál a vállalatoknak a környezetvédelmi megfontolások üzletvitelbe integrálására vonatkozóan. Az ilyen jellegű menedzsmentrendszerek megvalósításával hatékonyan csökkenthetők az üzletvitelből eredő környezeti károk. A Toshiba összes számítógépgyártó üzeme rendelkezik ISO 14001-megfelelőséggel.

REACH irányelv:
A REACH egy betűszó, mely a „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (Vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, engedélyeztetése és korlátozása) kifejezésből született. A REACH program 2007. június 1-jén lépett érvénybe. Az évente több mint egy tonna vegyi anyagot importáló vállalatoknak ezentúl regisztrálniuk kell a vegyi anyagot egy központi adatbázisba, melyet az új, Helsinkiben székelő EU Chemicals Agency (ECHA) ügynökség kezel.

RoHS irányelv:
Az RoHS betűszó jelentése „Restriction of Hazardous Substances” (Veszélyes anyagok használatának korlátozása). Az Európai Unió RoHS direktívája korlátozza bizonyos veszélyes anyagok elektromos és elektronikus készülékekben való felhasználását. Az RoHS irányelv célja, hogy csökkenjen a termékekben azon anyagok aránya, amelyek egészségügyi vagy ökológiai kárt okozhatnak. 2006. július 1-jétől a legtöbb új elektromos és elektronikus készülék nem hozható forgalomba az Európai Unió területén, ha homogén anyagszinten a megadottnál magasabb koncentrációban tartalmazza az alábbi anyagok bármelyikét:

  • Ólom (0,1%)
  • Higany (0,1%)
  • Kadmium (0,01%)
  • Hat vegyértékű (hexavalens) króm (0,1%)
  • Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1%)
  • Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) (0,1%)

SSD meghajtó:
Az SSD (Solid State Drive) meghajtó olyan adattároló eszköz, amely mágneses adattárolás helyett NAND flash memóriát használ. Mivel nem tartalmaz mozgó alkatrészeket, számos előnye van a hagyományos mechanikus működésű merevlemezekkel szemben.

The ECO Declaration (TED):
A „The Eco Declaration” néven ismert ECMA 370 jelű szabvány az ICT- és CE-termékek ökológiai tulajdonságait határozza meg az ismert szabályozások, szabványok, előírások és jelenleg elfogadott gyakorlatok függvényében, valamint mérési módszert is kínál ezzel kapcsolatban.

Toshiba Eco Utility segédprogram
A Toshiba környezettudatosan tervezett Eco Utility üzemmódjával felhasználóink saját maguk kezelhetik laptopjuk energiafogyasztását. Csupán egyetlen kattintással azon nyomban csökkenthetik a laptop által fogyasztott energia mennyiségét, ami a környezeti hatások enyhítését és az akkumulátor-üzemidő növekedését eredményezi.

A Toshiba T-faktora (hatóerő)
A T-faktorral a Toshiba bevezette az ökológiai hatékonyság fogalmát, mely az ökológiai hatások mellett a termékek értékét is számításba veszi. A termékek értékét funkcióik és teljesítményük alapján számítjuk ki, ezeket ügyfeleink véleménye szerint állapítunk meg. A környezeti hatásokat a termék teljes életciklusát figyelembe véve állapítjuk meg, ideértve a nyersanyagok feldolgozását, a gyártást, a forgalmazást, a használati szakaszt és a selejtezést is.

Vissza a lap tetejére